Kunduppgifter

Faktureringsuppgifter

Vänligen ange följande uppgifter för registrering i vår kunddatabas.

 
Månadsfaktura (40 kr per faktura)
Kvartalsfaktura (40 kr per faktura)
Årsfaktura (ingen faktureringsavgift)
 
 
E-faktura
Pappersfaktura
Pdf-faktura via e-post